Wydajność instalacji

Miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej ma duży wpływ na jej wydajność, a co za tym idzie na nasze zyski. Panele powinny być zamontowane w możliwie najbardziej nasłonecznionym miejscu – najlepiej, aby skierowane były na południe. Paneli nie należy umieszczać w pobliżu drzew lub innych obiektów, które będą zacieniać instalacje.