Mój prąd 5.0

Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego naboru wniosków do piątej edycji „Mój Prąd”. Szczegóły są jeszcze ustalane, ale podano już informacje, że nowa osłona programu ma ruszyć w połowie kwietnia.

Dotychczasowa czwarta edycja programu zakończyła się wcześniej niż pierwotnie zakładano (17.03.2023 zamiast 31.03.2023) z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji.

Nowa edycja została rozszerzona o pompy ciepła i kolektory słoneczne, a wysokość dopłat ma zależeć od rodzaju urządzenia:

 • do 4400 zł dla pomp ciepła powietrze-powietrze,
 • do 12 600 zł dla pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności,
 • do 19 400 zł dla pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności,
 • do 28 000 zł dla pomp gruntowych

Maksymalna kwota dofinansowania wraz z fotowoltaiką ma wynieść nawet 58 000 zł.

Same zasady funkcjonowania Mój Prąd 5.0 nie powinny się zmienić w sposób znaczący, poza rozszerzeniem listy urządzeń objętych wsparciem. Dotacja obejmować ma:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy w przedziale od 2 do 10 kWp,
 • zakup i montaż urządzeń zwiększających autokonsumpcję (zasobniki c.w.u., bufory ciepła),
 • systemy HEMS/EMS do zarządzania energią,
 • kolektory słoneczne,
 • powietrzne oraz gruntowe pompy ciepła

  Więcej informacji na stronie mojprad.gov.pl